PRO PEDIRE INFORMATZIONES

JORGE, S'AMIGU NOSTRU
 
€ 12, 50

Lèghida e cumpresa bene l'as sa Polìtica de sa Riservadesa e de acordu ses chi sos datos personales tuos siant tratados e impreados comente bi resurtat iscritu (pro sighire tocat a rispòndere «EJA»)?